Check de vergunningen

Check je vergunningen

vergunninguitleg.png

Events met openbaar karakter.

Organiseer je iets met een openbaar karakter die toegankelijk is voro een grote groep.
Dan heb je een vergunning. Zowel als het evenement doorgaat op privé terrein als in de openbare ruimte of openlucht.

Vraag je vergunning minimum 30 dagen vooraf aan.

 Afwijking geluidsnorm

Grote evenementen

Wil je een festival, optreden, kermis, openluchtevenement, dansfeest, bijzondere gelegenheid organiseren waarbij je elektronisch versterkte muziek speelt
met een geluidsniveau hoger dan 85 dB(A)LAeq,15min en 92 dB(A)LAmax,slow, dan moet je een afwijking op de geluidsnormen aanvragen bij Stad Brugge.

 

Kleine evenementen

Voor kleinere evenementen (binnen, zaal, jeugdlokaal…) is een muziekmelding voldoende.
Een muziekmelding vraag je aan bij de dienst leefmilieu.
Het maximaal toegelaten geluidsniveau bedraagt dan 85 dB(A)LAeq,15 min en 92 dB(A)LAmax, slow.

 

Je eerste event? Check ikorganiseer.be

ikorganiseer.jpg