Speelpleinen

Speelruimte in jouw buurt

Ben je op zoek naar speelruimte in jouw buurt, ontdek de Brugse speelkaart!

 

Graaf Visartpark
Schade of defecten?

Merk je iets ongewoon aan een speelplein?
Is er schade aan de toestellen?
Laat het ons weten via het meldpunt!

Het speelruimtebeleidsplan

Brugge wil echt blijven investeren in speelruimte voor kinderen en jongeren. Hier is het speelruimtebeleidsplan een grote hulp. 
In dat plan staat namelijk waar een tekort is aan speelpleinen of welke pleinen moeten heraangelegd worden.

Het speelruimtebeleidsplan bestaat uit 3 delen: een informatief, richtinggevend en actieplan.

 
De regels van het speelplein

Brugge heeft een eigen reglement die vertelt wat kan op een speelplein en wat niet.
Bekijk de politieverordening.